Chấu kẹp (68 Sản phẩm)

Bầu kẹp mũi khoan BT40-APU16

1.942.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-ER40-100

1.753.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-HC32-90

2.786.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-ER16-160

1.039.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-HC32-110

4.034.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-HC42-130

3.884.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-ER40-80

1.710.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT30-HC25-90

2.533.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp mũi khoan BT30-APU13

1.773.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-ER32-100

1.753.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý
Ý kiến của quý khách giúp chúng tôi hoàn thiện hơn