Chấu kẹp (68 Sản phẩm)

Bầu kẹp dao phay BT40-HC32-90

2.786.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-ER32-160

1.039.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-HC42-130

3.884.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-ER32-150

2.017.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT30-HC25-90

2.533.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp mũi khoan BT30-APU16

1.858.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-ER40-100

1.753.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-ER25-160

1.039.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT40-HC32-105

2.786.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp mũi khoan BT40-APU16

1.942.000 ₫ 0 ₫ 0%

Bầu kẹp dao phay BT50-HC42-110

4.823.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý
Ý kiến của quý khách giúp chúng tôi hoàn thiện hơn