0

1.000đ
507.000đ

Đinh ốc vít

Đinh ốc vít là vật tư không thể thiếu trong việc lắp đặt, sửa chữa và kết nối các vật liệu lại với nhau. Đinh ốc vít rất đa dạng từ bu lông, đai ốc, vòng đệm, chốt cài cho tới các loại đinh với kích thước và vật liệu phong phú