0

Dụng cụ đo lường & kiểm tra

Dụng cụ đo lường, kiểm tra là tập hợp các thiết bị đo và thể hiện nhiệt độ, kích thước chính xác, dòng điện, dòng không khí, độ ẩm, độ PH của nước và nhiều chỉ số khác. Đây là các công cụ, thiết bị không thể thiếu để kiểm tra hoạt động của các hệ thống công nghiệp, hệ thống tự động hóa, hệ thống điện, hệ thống xử lý không khí, các phòng thí nghiệm khoa học...