0

Giá, kệ, kệ chứa hàng

Kệ chứa hàng (hay còn gọi là khung để hàng hoặc kệ để hàng) là vật dụng để nâng, đỡ và chứa hàng hóa. Kệ chứa hàng gồm nhiều loại đa dạng về tải trọng và kiểu dáng nên được sử dụng phổ biến trong nhà kho tất cả các ngành nghề.

Danh sách 66 Sản phẩm Giá, kệ, kệ chứa hàng

Đến trang
trong 3 trang