0

Giày bảo hộ & Bảo vệ chân

Giày bảo hộ & bảo vệ chân đảm bảo an toàn và tránh các chấn thương gây ra cho bàn chân do bề mặt trơn trượt, vật nặng hoặc các vật lăn, vật sắc nhọn, hóa chất...Tùy thuộc vào tính chất công việc để lựa chọn ủng bảo hộ hoặc giày bảo hộ cao cổ hoặc cổ thấp phù hợp với môi trường làm việc như chống hóa chất, chống trơn trượt, chống đâm thủng, cách điện, chống ẩm ướt… 
Giày bảo hộ & bảo vệ chân đảm bảo an toàn và tránh các chấn thương gây ra cho bàn chân do bề mặt trơn trượt, vật nặng hoặc các vật lăn, vật sắc nhọn, hóa chất...Tùy thuộc vào tính chất công việc để lựa chọn ủng bảo hộ hoặc giày bảo hộ cao cổ hoặc cổ thấp phù hợp với môi trường làm việc như chống hóa chất, chống trơn trượt, chống đâm thủng, cách điện, chống ẩm ướt… 

Danh sách 51 Sản phẩm Giày bảo hộ & Bảo vệ chân

Đến trang
trong 3 trang