0

1.000đ
37.060.000đ

Hệ thống nước và đường ống

Hệ thống nước và đường ống bao gồm các khớp nối, van, ống cấp nước, ống xả, vòi bơm, các thiết bị vệ sinh, công cụ dụng cụ đường ống, phụ tùng thay thế sửa chữa, dụng cụ vệ sinh và các thiết bị khác chuyên dùng.