0

3.500đ
5.328.400đ

Keo, băng keo, chất kết dính

Keo, băng keo, chất kết dính là các vật dụng có công dụng kết dính hai bề mặt, hai vật rời, lấp đầy các lỗ trống và ngăn cản vật chất xuyên qua một bề mặt nào đó. Bao gồm nhiều loại băng keo, các hóa chất kết dính, keo, chất trám và nhiều loại hóa chất xử lý bề mặt khác nhau. Ngoài ra còn có các công cụ, dụng cụ để thao tác, xử lý các loại keo và chất dính khác nhau