0

Máy cầm tay dùng điện

Máy cầm tay dùng điện là những dụng cụ điện cầm tay sử dụng nguồn điện trực tiếp bằng cách cắm dây vào ổ điện. Bao gồm máy khoan, cưa máy, máy vặn vít, máy khoan búa, máy bắn đinh, máy mài, máy cắt, máy đầm, máy thổi... và nhiều loại máy chuyên dụng khác nhau. 

Máy cầm tay dùng điện là những dụng cụ điện cầm tay sử dụng nguồn điện trực tiếp bằng cách cắm dây vào ổ điện. Bao gồm máy khoan, cưa máy, máy vặn vít, máy khoan búa, máy bắn đinh, máy mài, máy cắt, máy đầm, máy thổi... và nhiều loại máy chuyên dụng khác nhau. 

Danh sách 858 Sản phẩm Máy cầm tay dùng điện

Đến trang
trong 36 trang