Thiết bị cầm tay (713 Sản phẩm)

Máy cắt sắt 355mm Kenmax KM355

2.332.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cưa gỗ 185mm Kenmax KMCS003

1.366.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy cưa gỗ 235mm Kenmax KMCS004

2.005.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy đầm dùi 1.5m Kenmax KM150M

1.297.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy khoan đục 30ly Kenmax KM65

4.061.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy khoan đục 17ly Kenmax KM015

2.956.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy đục 17ly Kenmax KM035

2.332.000 ₫ 0 ₫ 0%

Máy phay gỗ 12mm Kenmax KMER001

1.976.000 ₫ 0 ₫ 0%
Hộp thư góp ý
Ý kiến của quý khách giúp chúng tôi hoàn thiện hơn