0

Thiết bị điện và tự động hóa

Tự động hóa hay điều khiển tự động, được dùng để chỉ một công việc được thực hiện mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ sự can thiệp trưc tiếp của con người. Hệ thống tự động hóa được coi là một chuỗi các thiết bị cơ khí, điện và điện tử được kết nối với nhau theo một mạch đã được thiết kế logic, hợp lý. 

Danh sách 20 Sản phẩm Thiết bị điện và tự động hóa