0

0đ
32.368.000đ

Bảo hộ lao động

Góp phần vào việc bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nhân lực lao động. Bảo hộ lao động giúp đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro, tổn thương trong quá trình làm việc. Việc trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ bảo hộ cần thiết gồm quần áo, khẩu trang mặt nạ, bảo vệ mắt, thiết bị liên lạc, thiết bị chống ồn, biển báo an toàn... và nhiều thiết bị bảo hộ an toàn khác để làm việc hiệu quả & trở về nhà an toàn.