0

Biển báo an toàn

Giúp phòng ngừa tai nạn, báo hiệu những khu vực nguy hiểm hoặc chỉ dẫn và hướng dẫn các vị trí trong những tình huống khẩn cấp. Biển báo an toàn thường được sử dụng trong các xưởng chế biến, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm mua sắm, công trình xây dựng…Biển báo an toàn lao động bao gồm các loại biển báo cấm, biển cảnh báo nguy hiểm poster, cột báo, bảng chỉ dẫn...