0

4.000đ
20.280.000đ

Dụng cụ cắt gọt

Dụng cụ cắt gọt là những dụng cụ có độ cứng cao hơn chi tiết gia công, được lắp đặt vào máy công cụ nhằm chế tạo ra các chi tiết máy khác nhau. Các dụng cụ này rất đa dạng bao gồm các mảnh dao tiện, dao phay, mũi khoan, mũi taro, mũi tiện, mũi mài, lưỡi cưa, lưỡi cắt, dụng cụ kẹp gá... và nhiều loại dụng cụ, phụ tùng, phụ kiện khác