0

Mặt nạ hàn, mắt kính hàn

Được sử dụng trong quá trình hàn cắt kim loại, hàn điện, hàn hơi...ngăn bụi, khí hàn, ánh sáng hồ quang, tia lửa điện gây các bệnh về mắt, hô hấp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Mặt nạ hàn, mắt kính hàn (truyền thống và điện tử) là thiết bị bảo hộ lao động chuyên dụng quan trọng trong ngành cơ khí giúp che chắn, bảo vệ tai, mắt, mặt luôn an toàn.

Danh sách 32 Sản phẩm Mặt nạ hàn, mắt kính hàn

Đến trang
trong 2 trang

Mặt nạ hàn, mắt kính hàn