0

Mũi taro

Mũi taro là loại dao cụ dùng cho việc tạo ren ngoài hoặc lỗ trong trên bề mặt các chi tiết gia công. Bao gồm các loại mũi thẳng, mũi xoắn, mũi nén... và các phụ kiện, phụ tùng cho gia công ren như bàn ren, tay quay, đầu kẹp, đầu chuyển

Danh sách 89 Sản phẩm Mũi taro

Đến trang
trong 4 trang