0

Súng bắn keo

Súng bắn keo tác dụng chính là nóng chảy phần keo silicon nhằm mục đích tạo sự kết dính cho bền mặt của vật dụng. Giúp các vật thể kết dính lại với nhau vô cùng tiện lợi.

Danh sách 33 Sản phẩm Súng bắn keo

Đến trang
trong 2 trang