3M

3M (119 Sản phẩm)

Tập đoàn 3M kinh doanh với hơn 55.000 sản phẩm tập trung ở 4 lĩnh vực gồm chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, giao thông điện tử, an toàn công nghiệp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình. Tại Việt Nam, thương hiệu 3M nổi tiếng với các sản phẩm hữu ích như khẩu trang chống bụi mịn, tấm phản quang Diamond Grade...Ngoài ra 3M còn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu của người Việt.

Hiển thị thêm