0
Thương hiệu
BIOCREDIT
BIOCREDIT COVID-19 Ag đã được đánh giá với mẫu bảng (n = 187) bằng PCR tại 3 viện nghiên cứu khác nhau ở Hàn Quốc, Châu Âu và Nam Mỹ. Báo cáo Hiệu suất Lâm sàng thử nghiệm ở Châu Âu cho thấy Độ nhạy là 96% và Độ đặc hiệu là 100%. BIOCREDIT COVID-19 Ag dùng để xét nghiệm sắc ký miễn dịch CE-IVD áp dụng hệ thống màu kép. Quy trình xét nghiệm này kiểm tra các khối cấu tạo protein của mầm bệnh Sars-Cov-2, có thể phát hiện bệnh nhân trong mẫu tăm bông (10-15 phút) trước khi bắt đầu các triệu chứng lâm sàng.

Danh sách 1 Sản phẩm của BIOCREDIT