0
Thương hiệu
ONSET
Dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp giám sát và ghi dữ liệu được sử dụng để đo lường, quản lý dữ liệu nhằm cải thiện hiệu suất làm việc, giảm thiểu chi phí. ONSET thành lập từ năm 1981 tại Mỹ, đến nay thương hiệu liên tục cải tiến, đổi mới sản phẩm với các nghiên cứu đột phá mới như máy ghi dữ liệu HOBO® giám sát, xác minh hiệu suất của các tòa nhà xanh và hệ thống năng lượng tái tạo đến nghiên cứu các sản phẩm phục vụ cho nganh nông nghiệp, khai thác biển. Bộ ghi InTemp® đơn giản hóa quy trình giám sát, kiểm soát nhiệt độ môi trường...