0

Tủ điện & phụ kiện

Tủ điện & phụ kiện ngành điện là nhóm vật tư mà hầu như tủ điện nào cũng cần phải có dùng để lắp ráp tủ điện cũng như được sử dụng trong dân dụng, công nghiệp bao gồm: sứ đỡ thanh cái, đầu cosse, chụp đầu cosse, thanh cài, dây xoắn ruột gà, dây thít, lạt nhựa, gen co nhiệt, cầu đấu, cầu chì, máng nhựa, miếng dính, tem nhãn,..