0

Máy bào

Máy bào gỗ là công cụ hỗ trợ người dùng gia công gỗ, sử dụng để bào nhẵn bề mặt đồ gỗ nhằm nâng cao giá trị của thành phẩm, giúp dễ dàng chế tác trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Danh sách 42 Sản phẩm Máy bào

Đến trang
trong 2 trang

Máy bào