0

Quần áo bảo hộ

Phù hợp với tất cả các ngành nghề từ công nghiệp nặng nhẹ, nông nghiêp, xây dựng, khai thác...Quần áo bảo hộ đa dạng chất liệu, màu sắc bảo đảm an toàn cho người lao động trước các tác động của môi trường như nhiệt độ, ánh sáng, dòng điện, chất lỏng và các tác động vật lý... Đặc biệt, các loại quần áo bảo hộ lao động thường nhẹ, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, chống nóng, dễ vệ sinh....
Phù hợp với tất cả các ngành nghề từ công nghiệp nặng nhẹ, nông nghiêp, xây dựng, khai thác...Quần áo bảo hộ đa dạng chất liệu, màu sắc bảo đảm an toàn cho người lao động trước các tác động của môi trường như nhiệt độ, ánh sáng, dòng điện, chất lỏng và các tác động vật lý... Đặc biệt, các loại quần áo bảo hộ lao động thường nhẹ, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt, chống nóng, dễ vệ sinh....

Danh sách 61 Sản phẩm Quần áo bảo hộ

Đến trang
trong 3 trang