0

Thiết bị chiếu sáng

Thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu sáng, bộ lắp đèn hoặc bộ đèn là một thiết bị điện có chứa đèn điện cung cấp sự chiếu sáng, ánh sáng. Tất cả các thiết bị chiếu sáng đều có một thân cố định và một hoặc nhiều đèn. Đèn có thể nằm trong ổ cắm, chuôi đèn để dễ dàng thay thế hoặc trong trường hợp của một số thiết bị là đèn LED

Danh sách 306 Sản phẩm Thiết bị chiếu sáng

Đến trang
trong 13 trang