0

Quần áo bảo hộ dùng một lần

Quần áo bảo hộ dùng một lần hay bộ áo liền quần dùng một lần là một vật phẩm của trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân được thiết kế để che toàn bộ cơ thể và quần áo khác để bảo vệ chống bụi bẩn hoặc các chất gây ô nhiễm bên ngoài khác.